Växtkraftiga produkter från Sveriges glada bönder.

I Boxholm möts traditionell osttillverkning och utvecklingen av framtidens hållbara livsmedelskedja. Här värnas lokal och hantverksmässigt produktion i högkvalitativa ostprodukter som håller unika värden. Här bibehålls värdefull kunskap och valfrihet för landets konsumenter. Allt i en unik och uppskattad smakupplevelse av ost från Boxholm.

Bakom tillverkningen står Glada Bonden, en kraftfull allians av och med svenska mjölkproducenter, som driver tillverkningen som ett steg i att utveckla den svenska mejerimarknaden. Avsikten är att skapa en fungerande råvarumarknad för Sveriges mjölkbönder och utöka produktionen. Det skapar livskraft, ger långsiktiga förutsättningar för att arbeta med hög kvalitet genom hela produktionskedjan och utvecklar en inhemsk försörjning av livsmedel.

Den korta vägen från produktion till bord ger större flexibilitet och stabilitet. Det betyder bättre produkter som är enklare att förstå varifrån de kommer och vilken nytta de gör — närmare producerade, till rätt pris, färska och goda. Glada Bonden vill värna och utveckla den svenska ostkulturen – till gagn för bönder, handlare och konsumenter.